قابل توجه همکاران محترم

وکلای محترمی که آشنا به قوانین و نظام های حقوقی سایر کشور ها می باشد و قادر به مساعدت به زندانیان خارج از کشور هستند و تمایل به شرکت در این کارگروه را دارند، لطفا ظرف مدت یک هفته اعلام آمادگی خود را به کانون اطلاع دهند .