همکاران محترم می توانند جهت تهیه نشریه وکالت نامه به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه فرمایند.