با تاثر فراوان درگذشت همکار محترم جناب آقای علی گرجی که بر اثر سانحه تصادف، دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند را عرض تسلیت داشته و از خداوند منان برای آن مرحوم آرزوی علو درجات و غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان ایشان صبر جمیل مسئلت می‌نمائیم.