در راستای اجرای نقش اجتماعی و تخصصی وکلای دادگستری و به منظور همکاری با سیاست‌های کلی قوه قضائیه در خصوص کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و راهبری اقامه دعاوی به صورت اصولی و قانونی مقرر شد:

الف) همکاران وکیل یا کارآموزان توسط واحد معاضدت قضائی به جای معرفی به دادگاه و دادسرا به حداکثر 5 دفتر خدمات قضائی که محل مناسبی جهت مشاوره حقوقی تجهیز نمایند معرفی شوند تا ضمن معاضدت حقوقی، بر نحوه تنظیم دادخواست‌ها نظارت نمایند.

ب) دادگستری پرونده‌هایی را که تشخیص یا احتمال می‌دهد از طریق داوری قابل حل و فصل هستند به کانون ارسال و کانون در صورت قبول طرفین، موضوع را به همکاران محترم ارجاع تا در قبال اخذ حق الزحمه داوری به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی یا گزارش اصلاحی نماید.

ج) دادگاه قبول کرده است تعدادی از دعاوی تخصصی و مهم را احصاء و به متصدیان دفاتر خدمات قضائی ابلاغ نماید که از ثبت دادخواست این دعاوی بدون تأئید وکلا خودداری نمایند فلذا وکلای دادگستری می‌توانند در قبال اخذ حق الزحمه مطابق با تعرفه مصوب رئیس محترم قضائیه و با رعایت دقت و موازین قانونی نسبت به تنظیم دادخواست متقاضیان و تأئید آن اقدام نمایند.

جزئیات انجام موارد موصوف در قالب تفاهم نامه منعقد و متعاقباً اطلاع رسانی می‌گردد.

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان