نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داداگستری ایران (اسکودا) به رؤسای کانون‌ها مبنی بر انعکاس سؤالات و ابهامات همکاران در زمينه آيين نامه جدید تعرفه حق الوکاله جهت طرح در جلسه شورای اجرایی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

چنانچه همکاران محترم در خصوص آيين نامه جدید تعرفه حق الوکاله سوال یا ابهامی دارند مراتب را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ به کانون اعلام نمایند.