به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در ساختار سازمانی، داشتن استراتژی پیشگیرانه و درمانی در خصوص مقابله با ویروس کرونا می‌تواند از شدت آسیب به نیروهای انسانی بکاهد. بر همین اساس و به منظور حفظ سلامت وکلای محترم و قضات و کارمندان صدیق و زحمت‌کش دادگستری، کانون وکلای دادگستری کرمان نسبت به خریداری و نصب دو دستگاه ضدعفونی کننده اقدام و در ورودی اختصاصی وکلا و همچنین قضات و کارمندان در دادگستری کل استان کرمان تعبیه گردیده است که این اقدامات کنترلی می تواند تا حدودی از انتقال ویروس کرونا در این مرجع قضائی پیشگیری نماید.