قابل توجه همکاران محترم
 
در راستای طرح مباحث و ارتقاء سطح کیفی مسائل حقوقی استان، از کلیه همکاران محترم دعوت می‌گردد در صورت تمایل تصمیمات و آراء قضائی صادره از شعب استان را با ذکر تحلیل حقوقی و حذف اسامی طرفین در پاکت در بسته جهت بررسی، اطلاع رسانی و بهره برداری سایر همکاران به آدرس کانون وکلای دادگستری کرمان ارسال نمایند.