۱_ به منظور استفاده بیشتر از ایام با برکت عید فطر و با توجه به تعطیلی یکشنبه و دوشنبه، کانون روز شنبه مورخ ۳ خرداد ماه سال جاری تعطیل می‌باشد.

۲_ درخواست ستاد دیه استان مبنی بر مشارکت کانون در طرح گلریزان مطرح و موافقت گردید: کانون در تادیه و پرداخت بدهی منجر به آزادی حداقل سه نفر از محکومین جرایم غیر‌عمدی که به لحاظ عجز از پرداخت، در زندان می‌باشند تا سقف یکصد میلیون ریال مشارکت نماید.
 ‍ ‍
۳_ جناب آقای علی اکبر صباحی به عنوان عضو جدید دادیار دادسرای انتظامی تعیین گردیدند.