بر اساس مصوبه 1399/02/23 جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، زمان برگزاری اختبار کتبی سال 1399 برای روزهای «چهارشنبه» ، «پنج شنبه» و «جمعه» مورخ 18، 19 و 20 تیر ماه سال 1399 تعیین گردید.

همچنین برنامه زمانبندی مواد آزمون و اسامی واجدین شرایط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.