اولا. استقلال کانون وکلا تعریف و تعبیر دارد نمیتوان استقلال حرفه وکالت را تفسیر به رأی نمود (چون مسئولین معتقدند با این آئین نامه به استقلال گزندی وارد نمیشود و صرفا قصد توسعه نظارت و هماهنگی با قوه را دارند). استقلال وکیل فقط جنبه مادی ندارد که بگوئیم کسی دست و پای وکیل را نبسته که مخل استقلال او و دفاع از موکل باشد! بلکه مانند اکراه جنبه معنوی دارد هم اینکه احتمال فشار و تهدید در میان باشد استقلال مخدوش است. از سوی دیگر استقلال نهاد وکالت و وکیل جنبه عینی و ذهنی دارد که در دادرسی عادلانه و معیارهای آن در کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشورهای متعدد سازمان ملل متحد نظیر اصول رفتاری وکلا  خود بحث مفصلی است.
ثانیا. استقلال وکالت تضمینی است برای اعتبار آرای قضایی در سطح فراملی. در مقطع کنونی نظام به شدت نیازمند اعتبار آرای دستگاه قضایی در سطح بین المللی است.
ثالثا. استقلال نهاد وکالت تضمین رعایت دادرسی عادلانه در کشور است. یکی از معیارهای دادرسی عادلانه که تاکید دادرسیهای بین الملل بر آن رو به فزونی است همین استقلال وکیل است و باز هم استقلال به معنی استانداردهای بین المللی نظیر خودگردانی و خودانتظامی. اگر این دو شاخص از کانون‌ها گرفته شود یا دچار نقصان گردد عملا صحبت از استقلال نقض غرض است و شاکله کانون مانند پوسته میان تهی است. در مراجع بین المللی نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی و کمیته آفریقایی حقوق بشر یکی از موارد نقض دادرسی عادلانه در کشورهای عضو دخالت در خودانتظامی و خودگردانی کانون یک کشور از سوی دولت و دستگاه قضایی است که در این زمینه آرای مفصلی موجود است.
رابعا. استقلال کانون وکلا و وکیل تضمینی است برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین که برآیند آن مهر تایید نهادهای نظارتی سازمان ملل بر آئین دادرسی کیفری یک کشور است. به لسان دیگر وکلا آینه تمام نمای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در کشور هستند. چه اینکه وجود وکیل مستقل در یک دادرسی علی البدو علی الختم یعنی دستگاه قضایی حقوق متهم و بزه دیده  را رعایت نموده و آزادی‌های بنیادین نیز تضییع نگردیده است. باز هم تاکید میکنم استقلال مطابق با معیارها و استانداردهای بین المللی و علمی و حرفه ای.
پس کاش کمی از گذشته و رویدادهای حاکم بر تعامل بین نهاد وکالت و قضاوت درس عبرت بگیریم. به امید حاکمیت قانون و تداوم دادرسی عادلانه که برای کشور عزیزمان یک ضرورت است.
شعبانی _ عضو کانون وکلای دادگستری کرمان