مجید شعبانی طی جلسه ای با رئیس اداره زندان کرمان خواستار رسیدگی بیشتر در خصوص مجهز شدن دفتر ملاقات وکلا دادگستری با موکلین شد.وی ضمن تشکر از ریاست اداره زندان برای اختصاص فضای جداگانه به وکلا، تعامل اداره زندان و کانون وکلا را مثبت ارزیابی نمود.

طی این بازدید با توجه به شرایط این دفتر، رئیس کانون وکلا پیشنهاد داد تا محل دفتر از نظر فضا به صورت کابینهای مجزا طراحی و وکلا در صورت تعدد کمی هنگام مراجعه بتوانند به صورت رو در رو تنها با موکل خود ملاقات داشته باشند.

شعبانی همچنین از رئیس اداره زندان درخواست نمود نظارت، اداره و نظافت دفتر ملاقات وکلای دادگستری به صورت روزانه باشد.

در این دیدار سلیمانی رئیس اداره زندان شهرستان کرمان ضمن استقبال از پیشنهادات دستور لازم را برای اداره و نظارت روزانه نسبت به دفتر وکلا را صادر ودر خصوص کابینی شدن محل مقرر گردید تا لوازم لازم از سوی کانون تهیه و طرح مزبور مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

رئیس اداره زندان ضمن تاکید بر رعایت شان وکلای دادگستری هنگام مراجعه به زندان از ریاست کانون خواست تا به وکلا توصیه لازم برای رعایت شرایط امنیتی و انضباطی درون زندان هنگام ملاقات با موکلین انجام پذیرد.سلیمانی با تاکید بر اینکه معدود مواردی که نیاز به پیگیری است صرفا به ریاست کانون وکلا اعلام می گردد وضعیت قاطبه وکلا را ازحیث رعایت مقررات ورود و خروج مطلوب ارزیابی نمود.رئیس کانون نیز اطمینان داد که تخلفات احتمالی با جدیت از سوی مبادی ذیربط در کانون با نظارت شخصی اینجانب پیگیری می شود.

در این دیدار همچنین مقرر شد تا تفاهم نامه ای بین اداره زندان و کانون وکلا برای مشاوره و وکالت معاضدتی زندانیان نیازمند با تعیین یک روز در هفته و حضور وکلای مجرب در زندان صورت پذیرد.

در این جلسه رئیس اداره زندان کرمان اظهار داشت: با وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی آمار ورودی زندانین کاهش یافته و در سه ماهه اول سال جاری حدود 280 نفر کاهش ورودی به زندان را داشته ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جرائم مالی تعداد ورودی افراد به زندان بسیار کاهش یافته است افزود:در جرائم حدود 40 درصد تکرار جرم وجود دارد.

سلیمانی عنوان کرد: در سال های گذشته 75 درصد مجرم مواد مخدر در زندان کرمان داشتیم   اما در سال جاری حدود 60 درصد شده است اما در نقطه مقابل امارجرایم دیگر مثل سرقت افزایش پیدا کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه علت ارتکاب جرم 90 درصد از سارقان مصرف مواد مخدر و فقر است تصریح کرد: مصرف شیشه افزایش یافته و بیشتر قتل های خانوادگی در اثر مصرف شیشه انجام مییشوند.

شعبانی نیز با بیان اینکه رویکرد حبس زدایی در قوانین اخیر از جمله قانون مجازات، ایین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نشانگر سیاست تقنینی و قضایی و اجرایی همسو و نوین است، افزود: در قبال حبس زدایی تدبیر نیز لازم است و بهتر است تدابیر و جایگزین ها نهادینه شده و با برنامه ریزی و قاطعیت اجرایی شود.

 

 روابط عمومی کانون وکلا دادگستری استان کرمان