جلسه هیئت مدیره  کانون وکلای دادگستری کرمان در تاریخ  ۹۸/۱۱/۲۱ برگزار گردید .در ابتدای جلسه انتخابات میان‌دوره هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری کرمان انجام و اعضای آن به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند:
 
۱: جناب آقای علی خواجوئی راد بعنوان رئیس 
۲: جناب آقای علی فیروزمند بعنوان نایب رئیس 
۳: جناب آقای سعید نیکخواه بعنوان بازرس و منشی
۴: جناب آقای محمد عارفی بعنوان عضو هیئت مدیره
۵: جناب آقای وحید رضوانی بعنوان عضو هیئت مدیره