داوطلبین محترمی که نسبت به عدم اعمال سهمیه ایثارگری خود در آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزی وكالت سال 98 اعتراض دارند می‌توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 98/10/23 اعتراض خود را کتبا به کانون وکلای دادگستری کرمان ارسال نمایند.