به نام خدا؛ كانون وكلاى دادگسترى كرمان با تسليت به بازماندگان جان باختگان حادثه ٩٨/١٠/١٧ كه به دليل ازدحام جمعيت تشييع كنندگان سردار سپهبد حاج قاسم سليمانى جان خود را از دست دادند خصوصا ميهمانان اين مراسم كه علاوه بر داغ ارتحال شرمندگى فوت در غربت را تا ابد بر دل كريم مردم ديار كريمان گذاشته اند؛ بدينوسيله مراتب اعلام همدردى و آمادگى تمام عيار اعضاى كانون وكلاى دادگسترى كرمان جهت ارايه افتخارى خدمات حقوقى وپيگيرى امور قانونى اين حادثه به بازماندگان و مصدومان را اعلام مى دارد.
كانون وكلاى دادگسترى كرمان٩٨/١٠/١٧