قابل توجه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

احتراماً حسب تصمیم کمیسیون کارآموزی در راستای جلسات سخنرانی کارآموزان برنامه مرداد ماه به شرح ذیل اعلام می گردد .

کارآموزان جدید - ورودی 93

جلسه سخنرانی دکتر احمد پور (عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان ) در تاریخ پنج شنبه 1394/5/8 با موضوع " خسارات مازاد بر دیه " ساعت 12-10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان

 

کارآموزان ورودی 92 و ماقبل

جلسه سخنرانی دکتر خواجوئی در تاریخ 1394/5/15 با موضوع " تخلفات انتظامی وکلای دادگستری " ساعت 12-10 صبح در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان کرمان

 

حضور در جلسه الزامی می باشد.

 

                                                                        رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان