با توجه به هماهنگی کمیسیون رفاه با مجتمع مس سرچشمه، بازدید از روند تولید کارخانه در روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 ساعت 7 صبح لغایت 18 به همراه صرف صبحانه، ناهار و عصرانه صورت می‌گیرد.

همکاران محترمی که تمایل به حضور دارند با توجه به محدودیت ظرفیت بازدید، با آقای تبریزی ( 09133442143) تماس حاصل نمایند.