هفتمين روز درگذشت مادر همکار محترم آقای سیدحمیدرضا مرتضوی عضو دادگاه انتظامى كانون را تسلیت گفته و به اطلاع همکاران محترم میرساند:مراسم تذكرى پنجشنبه هجده مهراز ساعت 14.30 الی16 در رفسنجان (مردانه مسجد کمال آباد و زنانه  سالن مرحوم احمد ابراهیمی) منعقد میگردد.
 
کانون وکلای دادگستری كرمان