به اطلاع همکاران محترم می‌رساند؛ در جلسه هیأت مدیره مورخ 1398/05/22:

1_ درخواست تعیین حوزه اشتغال رتبه‌های برتر آزمون اختبار 98 مطرح و الف) با تعیین محل اشتغال شهر کرمان برای آقایان سید امیر هاشمی (رتبه اول) و حسن یعقوبی (رتبه سوم) و ب) کانون وکلای دادگستری فارس برای آقای محسن حسین پور (رتبه دوم) موافقت گردید.

بدیهی است تأئید کانون وکلای مقصد ضروری است. 

2_ سرکارخانم نوشین سعیدی به عنوان عضو کمیسیون حقوق شهروندی تعیین گردیدند.