قابل توجه کارآموزان محترم ورودی 97: جلسه سخنرانی با موضوع «نکاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه و مقررات انتظامی» برگزار می‌گردد

نویسنده:

 

جلسه سخنرانی با موضوع «نکاتی در خصوص تنظیم وکالتنامه و مقررات انتظامی» برگزار می‌گردد.

زمان: روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 ساعت 10 الی 12

 مکان: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان

حضور برای کارآموزان جدید الورود (ورودی 97) الزامی است.