در راستای اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون برگزار و تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، جلسه کمیسیون تعیین ظرفیت (ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه) جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان با حضور رئیس کل محترم دادگستری، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کرمان تشکیل و موضوع تعیین تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز در سال 1398 مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه گزارشی از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در رابطه با آمار وکلای دادگستری کرمان به تفکیک حوزه‌های قضائی مختلف ارائه گردید و اعضای کمیسیون با توجه به آمار پرونده‌ها و امکانات موجود به اتفاق آراء، با 30 درصد افزایش سهمیه نسبت به سال 97، تعداد کارآموزان مورد نیاز برای سال 98 را 90 نفر اعلام کردند که از این میزان، تعداد 63 نفر به سهمیه آزاد و 27 نفر به سهمیه ایثارگران تعلق خواهد گرفت و کانون وکلا بر اساس شرایط قانونی و لازم، وفق قوانین مربوطه از طریق برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش نسبت به جذب کارآموزان اقدام خواهد نمود.