قابل توجه همکاران محترم:

به منظور تسهیل امور مالیاتی، همکاران محترم می‌توانند از روز شنبه مورخ 1398/03/22 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 از ساعت 8:30 الی 13 جهت مشاوره و تنظیم اظهارنامه به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه نمایند.