برای دریافت پروانه کارآموزی وکالت، روز شنبه مورخ 1398/03/25 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان حضور یابید.

قابل ذکر است تحویل پروانه صرفاً به شخص کارآموز صورت می‌گیرد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمان