به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، در جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
 
الف) نامه شماره ۹۸/ص/۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ اتحادیه مبنی بر ارائه پیشنهادات و راهکارهای احتمالی ارتقاء آزمون ورودی کارآموزی وکالت به کمیته آسیب‌شناسی مطرح و مقرر گردید طی نامه‌ای نسبت به ارائه پیشنهادات مبنی بر استفاده از بانک سوالات تخصصی و استفاده از نمونه سوالات همه کانون‌ها به کمیته منتقل شود. 
 
ب) سقف مجاز قبول وکالت برای کارآموزان در پرونده‌های مالی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ مبلغ سه میلیارد ریال تایید و تصویب شد.