دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی کرمان برگزار می کند: "دوره عمومی آموزش داوری (دوره یک) مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری"

نویسنده:


 با اعطاء گواهینامه آموزشی از مرکز داوری اتاق ایران

مدرس دوره: جناب آقای دکتر علیرضا ایرانشاهی

عضو هیأت علمی دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و داور مرکز داوری اتاق ایران

واجدین شرایط: دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق

مدارک ثبت نام: کپی کارت ملی و کپی مدرک کارشناسی ارشد

مبلغ ثبت نام: 2000000 ریال شماره حساب 1739300899203 بانک سپه به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

زمان برگزاری: روز پنجشنبه  مورخ 1398/03/23 از ساعت 9 الی 13 

محل برگزاری: کرمان، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 20_32450010 تماس حاصل فرمائید.