حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیئت مدیره محترم بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۷ کارآموزی وکالت می‌رساند:
جهت تعیین حوزه اشتغال راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ شخصاً با داشتن مدرک شناسایی در محل سالن اجتماعات کانون حضور یابند.
 
 حضور شخص کارآموز الزامی است و غیبت به منزله از دست دادن سهمیه است.
 
ضمنا تعداد مورد نیاز کارآموزان حوزه‌های قضائی استان کرمان در سال 1397 به شرح ذیل اعلام می‌گردد: