اطلاعیه آزمون اختبار کتبی سال 1398 کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

بر اساس مصوبه 1397/12/21 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، زمان برگزاری اختبار کتبی سال 1398 برای

روزهای «چهارشنبه» ، «پنج شنبه» و «جمعه» مورخ 4 ، 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 1398 تعیین گردید.

همچنین برنامه زمانبندی مواد آزمون و اسامی واجدین شرایط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.