نخستین کنگره حقوق ورزشی در 19 و 20 دی ماه توسط کمیسیون ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و همکاری شرکت مانا سیر در محل آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.