از عموم همکاران دعوت به عمل می‌آید:

دومین نشست هیأت عمومی چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه، پزسش و پاسخ از اعضای هیأت مدیره و بحث و تبادل نظر در خصوص امور صنفی

 

زمان: پنجشنبه، 6 دی ماه 1397 ساعت 11

مکان: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان