به مناسبت نودمین سال تصویب قانون مدنی، همایش ملی چالش‌های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید، اسفند ماه امسال در ۹ محور برگزار می‌شود.

تحلیل اقتصادی از مفاهیم قانون مدنی، نظام خانواده قانون محور و اخلاق محور، مبناشناسی مسئولیت مدنی، تعارض مفاهیم قانون مدنی با سایر قوانین و مقررات، جایگاه اصول کلی حقوقی در قراردادها، خلأهای قانون مدنی در جبران خسارات، موضوعات پیش قراردادی در قانون مدنی، نهادها و مفاهیم متروک و مبهم در قانون مدنی، وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، دو تابعیت و بیگانگان غیرقانونی در قانون مدنی، محورهای 9 گانه این همایش را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان به ارسال مقاله به این همایش تا 7 دی‌ ماه فرصت دارند تا مقالات خود را از طریق وبسایت دریافت مقالات به آدرس  http://civilcode.azaruniv.ac.ir ارسال کنند.

نتایج در 10 بهمن ماه اعلام و همایش 7 اسفندماه 1397در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.