قابل توجه همکاران محترم

با توجه به برگزاری سی‌ویکمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تمدید و صدور پروانه روز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه انجام نخواهد شد.

واحد صدور و تمدید پروانه کانون وکلای دادگستری کرمان