متعاقب جلسه منعقده هیأت مدیره کانون وکلا با مدیر کل امور مالیاتی محمد سلمانی اظهار داشت: در صورتیکه وکلا بدهی عملکرد نداشته باشند مالیات و جرائم مربوط به صورت معاملات فصلی با توجه به اختیارات مدیر کل به طور کامل مورد بخشش قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان ضمن اشاره به مسایل و مشکلات مالیاتی وکلا بیان کرد: آبان ماه در فصل تمدید پروانه وکالت وکلا و کارآموزان تلاشمان بر این است قانون را در رابطه با مسائل مالیاتی رعایت کنیم و از طرفی مشکلات وکلا در آبان ماه جهت تمدید پروانه بیشتر است لذا تقاضا می‌شود مشکلات فی ما بین به صورت تعاملی حل و فصل گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان به تصمیم صادره از سوی دیوان عدالت نسبت به جرایم ناشی از عدم رعایت صورت معاملات فصلی اشاره و اظهار نمود: یکی از مشکلات وکلا بحث مربوط به مالیات و جرائم ناشی از عدم رعایت صورت معاملات فصلی است که ادوار مربوط به قبل از صدور رأی دیوان عدالت در حال انجام است و اداره امور مالیاتی این رأی را عطف به ما سبق نمی‌نماید.

علی فیروزمند نیز بیان کرد: از آنجا که ارائه مفاصا حساب مالیاتی در زمان تمدید پروانه وکالت و کارآموزی الزامی است و وکلا باید به صورت تک تک، نامه خود را از کانون تحویل و به اداره امور مالیاتی مراجعه می‌نمایند که این مسئله شرایط را برای آن‌ها دشوار کرده است و در صورت امکان کانون وکلا به نمایندگی از همه وکلایی که قصد تمدید پروانه خود را دارند لیستی را برای ارائه مفاصا حساب آن‌ها به صورت یکجا به اداره امور مالیاتی ارسال کند و یا از طریق سامانه الکترونیکی درخواست مفاصا حساب به اداره امور مالیاتی ارسال گردد.

وحید رضوانی در ادامه با اشاره به اینکه ممیز مالیاتی مستقر در دفتر ممیزی به تنهایی جوابگوی وکلا نیست بیان کرد: در صورت امکان برای جلوگیری از معطل شدن وکلا تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

وی یادآور شد: برخی از وکلا برای هر سنواتی که به اداره امور مالیاتی مراجعه می‌کنند مالیات خود را به طور کامل تسویه می‌نمایند این در حالی است که سال بعد نیز بدهی مالیاتی از سال قبل برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و در صورت امکان نسبت به رفع این مشکل دستورات لازم صادر شود.

همچنین سید علی سیدنا و سید حسین معین‌زاده میرحسینی نیز ضمن اشاره به برخی از مشکلات وکلا در زمینه امور مالیاتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه موارد ذیل از سوی مدیر کل امور مالیاتی و کانون وکلا مورد توافق قرار گرفت:

1- مقرر گردید در صورتی که وکلا بدهی عملکرد نداشته باشند مالیات و جرائم راجع به عدم رعایت صورت معاملات فصلی با دستور مدیر کل امور مالیاتی مورد بخشش قرار گیرد.

2- در خصوص بخشودگی مالیات مربوط به معاملات فصلی مقرر گردید وکلا درخواست خویش را به کانون تقدیم و از طریق کانون اقدام مقتضی در اخذ دستور مدیر کل صورت پذیرد.

3- در رابطه با ارائه معرفی نامه از کانون جهت اخذ مفاصا حساب مالیاتی مقرر گردید ضمن هماهنگی با واحد انفورماتیک اداره کل امور مالیاتی، در صورت امکان درخواست مفاصا حساب از طریق اتوماسیون ارسال گردد.

4- از سوی مدیرکل محترم امور مالیاتی دستورات لازم جهت انجام امور مالیاتی وکلا در کمترین مدت ممکن به قسمت‌های مربوطه صادر گردید.

5- در پایان نیز مقرر گردید در صورت ضرورت جلسات حاضر در جهت تعامل هر چه بیشتر و حل مشکلات صنفی وکلا تداوم یابد.