قابل توجه همکاران محترم:

با توجه به ایام اربعین حسینی، کانون وکلای دادگستری کرمان روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 تعطیل است.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان