به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم می رساند:

با توجه به ضرورت اجرای اتوماسیون اداری کانون‌ها و همسان‌سازی شماره پروانه اعضای کانون وکلای دادگستری کرمان و ارتقای کیفی پروانه وکالت در آبان ماه امسال، مقتضی است ضمن عدم ابطال نقش تمبر بر روی پروانه فعلی، از تاریخ 1397/06/01 با مراجعه به کانون وکلا، ضمن دریافت پروانه جدید نسبت به ابطال نقش تمبر اقدام گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان