صبح امروز؛ اولین مرحله از نهمین اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار گردید.

 در این مرحله، آزمون کتبی دروس حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی برگزار می‌گردد و 80 نفر از کارآموزان واجد شرایط در اختبار این دوره شرکت خواهند کرد.

شایان ذکر است برگزاری آزمون کتبی دروس دیگر تا روز جمعه 1 تیر ماه ادامه خواهد داشت.