با پیگیری‌های صورت گرفته؛

دریافت عوارض پسماند وکلا از سوی شهرداری متوقف شد

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان،علی فیروزمند با اشاره به اخطارهایی که از طرف شهرداری بابت دریافت عوارض به وکلای دادگستری داده شده بود، اظهار داشت: عصر شنبه جلسه ای با کمیسیون بودجه شهرداری در این رابطه برگزار شد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته و پس از استماع اظهارات مطروح در جلسه مذکور، موضوع توقف اجرای اخذ عوارض پسماند از وکلا مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد جلسه دیگری در این رابطه با حضور اعضای کانون تشکیل گردد.