قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 96

نویسنده:

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 96

 

پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 96جهت دریافت استعلامات مربوطه از روز دوشنبه مورخ 1397/02/03 به مدت 3 روز شخصاً به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان