بر اساس مصوبه 1397/01/21 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، زمان برگزاری اختبار سال 1397 برای

روزهای «چهارشنبه» ، «پنج شنبه» و «جمعه» مورخ 30 و 31 خرداد و 1 تیر ماه سال 1397 تعیین گردید.

همچنین برنامه زمانبندی مواد آزمون و اسامی واجدین شرایط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

 

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان