دیدار نوروزی کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار می گردد:

زمان: روز جمعه مورخ 24 فروردین ماه 1397 ساعت 19

مکان: مجموعه پالیز