جلسه سخنرانی با موضوع «نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری» برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای قتلویی، رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان کرمان و مدرس دانشگاه

زمان: روز پنجشنبه، مورخ 1396/11/26 ساعت 10 صبح

مکان: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان

حضور همه کارآموزان الزامی است.