زکوشش به هر چیز خواهی رسید    به هر چیز خواهی کماهی رسید

 

اینک در سایه تلاش های هیئت مدیره و اساتید ارجمند نتایج اختبار 94 استخراج گردید که به شرح جدول ذیل و بر اساس رتبه مکتسبه اعلام می گردد لذا معترضین تا پایان وقت اداری روز شنبه 1394/3/23 فرصت دارند مراتب را کتبا به واحد کارآموزی کانون وکلای کرمان تحویل نمایند.

ضمنا زمان مراسم تحلیف روز چهارشنبه 1394/3/27 از ساعت 16 الی 19 در تالار حافظ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار می گردد .

مراحل صدور پروانه قبولشدگان قبل از تاریخ مذکور به اطلاع خواهد رسید.