قابل توجه همکاران محترم:
با توجه به برگزاری همایش ملی پیشگیری از وقوع خشونت با حضور اساتید برجسته کشوری در اسفندماه ۹۶:

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با هماهنگی کانون وکلای دادگستری کرمان، برگزاری کارگاه‌های تخصصی ویژه وکلا را با عناوین ذیل در نظر گرفته است:
بررسی راهکارهای پیشگیری از قتل عمدی با نگاه ویژه به وضعیت استان کرمان
اساتید کارگاه:دکتر کوشا، دکتر توجهی، دکتر ولی پوری
بررسی وضعیت تقنینی ناظر بر پیشگیری از خشونت
اساتید کارگاه: دکتر نجفی ابرندابادی، دکتر نیاز پور، دکتر نوبهار

لذا از همکارانی که تمایل به شرکت در یکی از کارگاههای مزبور را دارند دعوت میشود حداکثر تا پنجم بهمن ماه جهت ثبت نام حضوری به روابط عمومی کانون مراجعه نمایند.
با توجه به ظرفیت محدود شرکت‌ در کارگاه‌های مذکور، اولویت با کسانی است که ابتدا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند.

 نظر به تفاهم منعقده، شرکت در کارگاههای مذکور برای وکلا و کارآموزان در صورت ثبت نام به شرح فوق رایگان است.

 زمان: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶
 مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان