کودکان کُــــرد این روزها، جان در پدر و مادرانشان نیست اما جان پدر و مادر و سایر عزیزان آن‌ها حلول کرده در مردم دلسوز مناطق مختلف.

اعضای کانون وکلای دادگستری کرمان از کانون زلزله دور بودند اما تمام وجودشان لرزید. زلزله تمامیِ بیرون و درون آن ها را لرزاند.

وکــــلای کــــرمان به قدرتِ زلزله، عزم کردند تا بتوانند زندگی را به هموطنان آسیب‌دیده بازگردانند.. تکیه‌گاهی شدند برای آنانکه زلزله تکیه‌گاهشان را ویران کرده است.

آن‌ها نیکوکاری را کیلومترها جابه‌جا کردند.. کم کم نور می‌تابد بر خرابه‌ها و مرهم گذاشته می‌شود بر زخم‌ها و تمام تن‌های خسته‌ی بازمانده از بلا، در آغوش محبت‌های حق‌جویان دیار کریمان گرم می‌شوند.

در شب شهادت امام مهربانی‌ها، مهربانی حق جویان دیار کریمان را ارسال کردیم؛ به امید زندگی دوباره.. به امید فرداهای روشن..