در همایش دفاع از حق از جبهه تا محکمه، ایثارگران خالصانه آمدند تا زیارت کنند یکدیگر را و یادآوری کنند از دفاعی جانانه از کیان دین و وطن که توسط صدام مورد هجوم واقع شده بود و نتیجه‌ای که توانست زیباترین وقایع تاریخی این مرز و بوم را رقم زند.

وکلای ایثارگر با دیدن کلیپ‌هایی از مناطق عملیاتی و یادآوری خاطرات جنگ حسابی دلشان گرفته بود، عیان گریستن مردها، محال است و گیرم اگر که عیان باشد، جزو نوادر است. آخر «مرد که گریه نمی کند» و اگر گریه هم کند اما، صحنه ی در هم شکستنش، دیدن ندارد و روایت جاری شدن شکستگی‌هایش، گفتنی نیست. سالن اجتماعات کانون وکلا بود و ازدحام سکوت و خاطراتی که زنده می‌شد برای جانبازان و ایثارگران و حسرتی که از جا ماندن به دل تک تک وکلا مانده بود و اشکی که از چشمان برخی از آنان جاری می‌شد.

شاید تنها دلیل محکمی که آن‌ها را سر پا نگه داشته دفاع در صحنه‌ای دیگر با نام و به شکلی دیگر است. اصلا پای دفاع از حق مظلوم که به میان باشد، کار کردن مقدس می‌شود و ستاندن حق او به مانند وصال.

و شاید بتوان گفت دفاع مقدس یک کلمه یا یک مناسبت نمادین نیست که بتوان در یک روز، بزرگداشت آن را ادا کرد. دفاع مقدس یک حق است، حقی به وسعت و عظمت حریم و حرمت دفاع از مظلوم و البته وکلا هم مدافعند و دفاعشان مقدس می‌شود وقتی مظلومی را به حق خود می‌رسانند و در محکمه از حق دفاع می‌کنند.

 هفته‌ی دفاع مقدس و یاد مردانی که عشق را در خط مقدم نفس می‌کشیدند، مردانی که مثل و مانندشان نخواهد آمد و زنانی که صبورانه ایستادند و هشت سال، این عاشقانه‌ی طوفانی را رقم زدند گرامی باد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان»