بهمن کشاورز همکاری مشترک کانون وکلا و قوه قضاییه را در توسعه سلامت قضایی مهم خواند و گفت: این موضوع می‌تواند چالش‌های موجود در امر دفاع را تقلیل دهد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، بهمن کشاورز در آئین گشایش بیست‌وهشتمین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در سالن‌ همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) در حال برگزاری است بیان کرد: حسب دستور تعدادی از کانون ها، بندی به عنوان چالش‌ها وهجمه‌ها به دستور همایش اضافه و فهرستی از این چالش‌ها تهیه گردیده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایرانبه ضرورت تعامل دائم بین کانون‌های وکلا و قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: این تعامل لازم است و اگر گاهی برخوردهایی پیش آمده، کانون‌های وکلا هرگز آغازگر نبوده و حرکت اول را انجام نداده اند بلکه صرفا در مقابل مطلبی که به کانون‌ها یا وکلا نسبت داده شده، پاسخ‌گو بوده‌ایم و تنها در مقام عکس‌العمل و توضیح حاضر شده‌ایم.

وی اظهار داشت: از یک تریبون و امکانات عمومی نباید مطلب را به نوعی مطرح کنیم که تمام افراد آن مجموعه را شامل شود و تعمیم استثناء نادرست است چرا که در این حالت، نماینده آن صنف یا نهاد مجبور به پاسخگویی و روشنگری می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: کانون‌های وکلای دادگستری آماده تعامل و ارائه توضیح هستند تا از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری به عمل آید و اگر بر مبنای تعمیم استثنائات صحبت و قضاوت کنیم آنچه که صورت می‌گیرد بدون شک مطبوع نخواهد بود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در رابطه با متن لایحه وکالت بیان کرد: متن نهایی این لایحه در دسترس است و این متن توسط کارگروه تخصصی ویژه و شورای اجرایی اسکودا تهیه شده است و لازم است در هیأت عمومی مطرح شود تا درباره آن اظهار نشر شود و هیأت عمومی نیز به کارگروه تفویض اختیار کرده و کارگروه هم به شدت در این زمینه محتاط و دقیق عمل کرده است.