راهنمای نگارش مقالات

از تمامی حقوق‌دانان اعم از وکلا، قضات، اعضای هیأت‌های علمی، استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران حقوق و غیره دعوت می‌شود تا مقالات تالیفی خود را که مرتبط با موضوع و هدف این مجله است با رعایت شرایط زیر، برای بررسی و چاپ به دبیرخانه مجله به نشانی کرمان، ضلع شمالی پارک مطهری، برج تجارت نوین، طبقه ششم ساختمان کانون وکلای دادگستری استان کرمان، کد پستی 7617777739 و پست الکترونیکی vekalatnameh1396@gmail.com ارسال نمایند.

«وکالت‌نامه» مجله علمی-تخصصی کانون وکلای دادگستری کرمان است و مقالاتی را در موضوعات گوناگون حقوقی و فقهی منتشر می‌کند.

درج عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی (به دو زبان انگلیسی و فارسی)، نشانی، کد پستی، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی همه نویسندگان.

ارسال یک نسخه از مقاله حداقل 10 و حداکثر 25 صفحه 250 کلمه‌ای همراه با لوح فشرده (CD) با فرمت ورد آن.

مقاله باید دستاورد علمی و پژوهشی نویسنده آن باشد نه پژواک اندیشه دیگران.

مقاله‌ای که به موضوع آن کمتر توجه شده و جنبه کاربردی داشته باشد در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.

اگر مقاله‌ای ترجمه باشد متن اصلی مقاله نیز باید ارسال گردد.

مقاله دریافتی برای ارزیابی علمی به داور سپرده می‌شود و نمی‌توان آن را مسترد نمود.

«وکالت‌نامه» در تلخیص، حذف و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.

مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

مقاله نباید در جایی دیگر چاپ شده یا همزمان به نشریه‌ای دیگر ارسال شده باشد.

مقاله ابتدا باید حروف‌چینی و سپس ویرایش شود و شامل چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، متن اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشد.

از فونت(B Nazanin 14pt) و فاصله خطوطsingle space در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد و متن مقاله نیز به صورت تک ستونی و با حاشیه ۳ سانتیمتر از چپ و راست ارسال شود.

روش ارجاع منابع باید بر اساس شیوه نامه ایران (راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی بر پایه شیوه‌نامه شیکاگو، ویرایش 16) باشد.

شیوه نگارش واژه‌ها بر اساس کتاب دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد و از به کار بردن اصطلاحات بیگانه‌ای که معادل جا افتاده فارسی دارند، پرهیز شود.

ارسال مقاله به «وکالت‌نامه» به معنای واگذاری همه حقوق مادی آن به کانون وکلای دادگستری کرمان و «وکالت‌نامه» است و هیأت تحریریه در چاپ، اصلاح، تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

مفاد و مندرجات مقالات منحصرا مبین نظر شخصی مولف بوده و موضع رسمی کانون وکلای دادگستری کرمان محسوب نمی‌شود.