نظر به اینکه آزمون اختبار شفاهی گروه اول کارآموزان وکالت از روز چهارشنبه 1396/4/7 آغاز می گردد . لذا به اطلاع همکاران محترم می رساند که در تاریخ فوق جهت انجام امور اداری به کانون مراجعه ننمایند .

                  کانون وکلای دادگستری استان کرمان