همکاران محترم ،

نظر به اهمیت موضوع داوری و به منظور ارتقاء سطح علمی و آگاهی وکلای معزز، با پیگیری هیأت مدیره کارگاه آموزشی با حضور دکتر ربیعا اسکینی و با عنوان کارگاه آموزشی و تخصصی داوری در دو مبحث متفاوت طبق جدول ذیل برگزار می گردد. از عموم همکاران جهت شرکت دعوت بعمل می آید.

زمان:

سه شنبه : 1396/2/19 ساعت 11        ( کارگاه آموزشی و تخصصی داوری 1)

سه شنبه : 1396/2/19 ساعت 17        (کارگاه آموزشی و تخصصی داوری 2 )

مکان:

سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان کرمان

حضور کارآموزان در کارگاه های آموزشی الزامی است .

                                                                                          مجید شعبانی

                                                                            رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان