به راه سعی وعمل،باهم اتفاق کنیم           که ایمنندچنین رهروان زهرخطری                                                                   سلام همکار ارجمند
لطفابرای اطلاع ازاخبارواطلاعیه های هیات نظارت برانتخابات چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری کرمان ازطریق لینک زیربه کانال مربوطه ملحق شوید.
بااداء احترام
سیدحسین معین زاده
رئیس هیات نظارت برانتخابات.
https://telegram.me/joinchat/EoeAnEAx2oLhH5HwPOnL4A