بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم ( وکلای پایه یک دادگستری ، کاراموزان و کارکنان کانون وکلای دادگستری استان کرمان ) میرساند در راستای پیگیری های بعمل آمده کمیسیون رفاه و امور اجتماعی (کارگروه مسکن) فاز یک احداث مسکن واقع در کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، جمهوری اسلامی 45 نبش خیابان 16 متری ، با مشارکت نظام پرستاری استان کرمان راه اندازی گردید لذا از متقاضیان جهت نام نویسی و کسب اطلاع از شرایط و برنامه زمانبندی پرداخت اقساط ، دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری 1395/10/15 به کانون وکلای دادگستری استان کرمان خانم ریحانه شهدادی (رابط کمیسیون) مراجعه نمائید ، بدیهی است اولویت با وکلائی است که قبلا بعنوان عضو ثبت نام و حق عضویت پرداخت نموده اند .

                        کمیسیون رفاه و امور اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان کرمان