کارآموزان  محترم

طبق هماهنگی انجام شده و به منظور آشنایی با یکی از مهمترین مراکزی که در راستای امر وکالت مورد توجه خواهد بود مقرر گردید تعداد محدودی از کارآموزان از ندامتگاه مرکزی کرمان بازدید نمایند لذا از متقاضیان درخواست   می شود در صورت تمایل حداکثر تا 5/8/95 مراتب حضور خود را به کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند. انتخاب بازدید کنندگان بر اساس اولویت ثبت نام می باشد.

 

                                                             هیأت مدیره  کانون وکلای دادگستری استان کرمان